ఇక మన చౌదరిగారి దొంగనాటకాలు

మన చౌదరిగారి దొంగనాటకాల క్యామిడీ రంజుగా ఉన్నది. ఎవరో ఇస్లాం వ్యతిరేకుల ప్రశ్నలు పట్టుకొచ్చి హరిబాబు గోలచేస్తున్నడంట. మరి హిందూద్వేషుల ప్రశ్నలు స్టేటుమెంట్లూ ఎక్కడనించో ఎత్తుకొచ్చి మరి ఈ మహాశయుడు బండలో వెలగబెట్టినదేమీటో? ఏ సిగ్గులేని అడ్డగాడిదైనా చెప్పచ్చు వెధవ కబుర్లు. తనదాకా వస్తే మాత్రం విషయం ఖరాబు ఈ రెండు నాలుకల నీచులకి.

 

Advertisements

5 thoughts on “ఇక మన చౌదరిగారి దొంగనాటకాలు

 1. ఒకడే యిద్దరు సుమ్మీ 🙂

  పనిలేని రొచ్చు బండన
  వినయమును నటించు చౌద్రి, వివరము లరయం
  గ నటించెడు చిరుజీవుల
  తనకల ప్రశ్నలు మొదలయె తరుణి జిలేబీ 🙂

  Like

  1. కాదులెండి ఇద్దరూ వేరే. అందులో ఒకడు తెలివిగా ఉన్నాననుకుని రాస్తున్నాడు కానీ దాక్కోడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలలో ఒకటి మరిచిపోయాడు.

   Like

   1. పక్కవాడిమీద బతికే మారేడుపల్లి మతవ్యభిచారి కూడా నితులు చెప్పెవాడే. కుక్కబిస్కెట్లకు అమ్ముడుపోయే చీపు బతుకు లోఫర్ గాడిదకొడుకు.

    Like

   2. ఈ తొక్కలో మారేడుపల్లి మేకు మాస్టర్ వ్యభిచారి నన్ను ప్రేమిస్తే ఎంత? ద్వేషిస్తే ఎంత? నా ఏడమకాలి చెప్పు విలువ కూడ చెయ్యని బతుకుగాడు.

    Like

   3. అవును మరి ఈ యెద్దు గాడీలాంటి లోఫర్ గాడితో పోట్లాడాలంటే చెప్పుల భాషే వాడాలి. పందితో పోట్లాడేడప్పుడు బురదలోకి దిగాలి తప్పదు. వాడి డైలీ ముష్టి బ్రతుకు లెవెలుకే మనము కూడా పోవాలి. నా ఏడమకాలి చెప్పు విలువ కూడా చెయ్యదు వాడి ఛీప్ బతుకు మరి.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s